Menu

Ondersteunend lid

Om het Nederlands onderwijs in de wereldstad Parijs te garanderen, zijn we op zoek naar bedrijven en particulieren die bereid zijn onze school te ondersteunen. Het geld is zelfs meer dan welkom nu de structurele subsidie is weggevallen.

U kunt ondersteunend lid worden voor minimaal €25,- per jaar, nadat u eerst  een eenmalige toelatingsbijdrage heeft betaald van €5,-. Met de financiële bijdrages van opa’s en oma’s, tantes en ooms, andere familieleden, buren en vrienden kunnen we de school draaiende houden. Met deze extra gelden zullen we onder meer nieuw lesmateriaal aanschaffen, een noodzakelijke investering.

U kunt uw donatie overmaken op:
– onze Franse bankrekening
– of via een druk op de knop “doneren”  o.v.v. ondersteunend lid

U kunt ook een cheque schrijven t.a.v.

De Nederlandse School Parijs

p/a 93 avenue Raymond Poincaré

75116 Paris

Alvast hartelijk dank voor uw ondersteuning!


DNSP_banner_steunons