Menu

Algemeen

De Nederlandse School Parijs (DNSP)

De Nederlandse School Parijs is een particuliere vereniging. De leden (ouders) financieren alles zelf voor de school: salarissen, lesmateriaal, schoolkrant, culturele activiteiten, bijscholing, etc.
Tot 2014 droeg het Ministerie van Onderwijs in Den Haag substantieel bij aan het het instandhouden van het Nederlands Onderwijs in het buitenland. Deze structurele subsidie is helaas weggevallen door bezuinigingen.
Dat betekent dat de financiële last nu bijna helemaal bij de school en dus bij de ouders ligt. Om te garanderen dat het onderwijs op een hoog peil blijft staan – en er ruimte blijft voor extra activiteiten – zijn we zeer blij met iedere donatie of sponsoring. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.


DNSP_testimonial
“Ik praat Nederlands omdat mijn papa uit Nederland komt. Het is belangrijk dat ik
Nederlands praat omdat mijn familie in Nederland ook Nederlands praat. Ik hou van Nederland omdat
het een klein geheimpje is. Nederland is goed omdat het kalm is, er zijn niet
veel auto’s, bijna alleen fietsen”. – Killian, 9 jaar  DNSP_citaat_eind