Menu

Peutergroep

De Nederlandse School Parijs (DNSP)

Onder de noemer Jong Nederlands geleerd, oud gedaan wil DNSP een fulltime peuterspeelzaal openen. De peuterspeelzaal moet een ‘tweede thuis’  bieden aan kinderen van Franse/Nederlandse/Vlaamse ouders in Parijs.

Jonge kinderen zuigen een (nieuwe) taal als een spons op. Hoe eerder peuters vertrouwd raken met het Nederlands in een omgeving waar ook Frans wordt gesproken, hoe beter. Op latere leeftijd hebben kinderen alleen maar voordeel van een vloeiende meertaligheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijft dat kinderen die twee (of meer) talen leren, voorliggen met het lezen en rekenen. Op latere leeftijd scoren ze gemiddeld ook beter op hun examens. Kortom, jong Nederlands geleerd, betekent een voorsprong nemen op de toekomst.

DNSP is na de zomer van 2015 gestart met een peutergroep op de woensdagochtend voor kinderen vanaf 2,5  jaar (die zindelijk zijn). Peuters kunnen het hele jaar instromen. Ze worden begeleid door een peuterjuf en een assistent.

pukDe peutergroep werkt aan de hand van de lesmethode Puk & Ko: spelenderwijs spreken, luisteren en de woordenschat uitbreiden. Tijdens de activiteiten (voorlezen, zingen, (taal-)spelletjes) staat de taalstimulering voorop.

De thema’s komen rechtstreeks uit het dagelijks leven van peuters zoals ‘knuffels’, ‘hoera, een baby!’ en ‘eet smakelijk’. 

De vrolijk gekleurde pop “Puk” is een speelkameraadje voor de kinderen in de klas: hij maakt dezelfde dingen mee als de kinderen. “Puk” betrekt de kinderen bij de activiteiten

De peutergroep functioneert op dit moment alleen op de woensdagochtend, maar de bedoeling is op korte termijn ook op de woensdagmiddag van start te gaan. Als u belangstelling heeft, laat het s.v.p. weten.
Op termijn willen we deze voorziening ook op andere doordeweekse ochtenden/middagen aanbieden – op weg naar een fulltime peuterspeelzaal!

De Directie komt graag met u in contact als

*  u interesse heeft om uw kind (in de toekomst) aan te melden

*  u een financiële bijdrage wilt leveren aan het opstarten van de fulltime peuterspeelzaal

DNSP_banner_peuter