Menu

Waar staat DNSP voor?

Onze visie
  • Tijdens de lessen wordt het open karakter van de Nederlandse leersituatie benadrukt. De verhouding tussen docent en leerling is wederzijds respectvol en biedt ruimte aan discussie. De cultuur in het klaslokaal is Nederlands. DNSP is immers een Nederlandse school in Parijs, en geen Franse school waar Nederlands wordt gegeven
  • Bij DNSP staat het persoonlijk contact met leerlingen en hun ouders centraal
  • Het bestuur van DNSP is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het lesprogramma uit te breiden en alternatieve onderwijsvormen aan te bieden
  • DNSP is een vereniging en heeft geen winstoogmerk. Alle activiteiten zijn (uiteindelijk) budgettair neutraal voorzover mogelijk.
  • De lessen van het reguliere programma voldoen aan de eisen van de Nederlandse Onderwijsinspectie