Menu

NTC-school

De Nederlandse School Parijs (DNSP)

Taal- en cultuur
De Nederlandse School Parijs functioneert als een zogenoemde NTC-school. Dat betekent dat er 3 uur per week les wordt gegeven in de  Nederlandse Taal en Cultuur volgens de normen van de Nederlandse Onderwijsinspectie. DNSP is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB). We geven lessen aan kinderen uit het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Een veilige, open en plezierige leeromgeving stimuleert de leerlingen steeds meer vertrouwd te raken met de Nederlandse taal.

Taal
Leerlingen die het reguliere onderwijs op DNSP volgen, hebben al een basiskennis van het Nederlands. Het Nederlands onderwijs in Parijs verschilt niet veel met het aanbod voor schoolgaande kinderen in Nederland. De leerlingen ontwikkelen vaardigheden om in alledaagse situaties Nederlands te kunnen  begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Ze verwerven kennis en inzicht in gebruik, betekenis en vorm van de taal. Veel nadruk ligt op het vergroten van de woordenschat. Maar bovenal willen we dat de kinderen plezier hebben als ze in het Nederlands bezig zijn. Nederland(s) is aangenaam: een cruciale drijfveer om op latere leeftijd de taal te (blijven) onderhouden.

Cultuur
Kinderen leren niet alleen (over) de taal, ook is er aandacht voor de tradities, nationale gewoontes en gebruiken in Nederland en Vlaanderen.
Topografie,  geschiedenis, de kinderboekenweek, Sinterklaas: alles komt aan bod. Dit cultuuronderwijs is een aanvulling op de Nederlandse taallessen: de verhouding is ongeveer 25% cultuur, 75% taal.

Dankzij een schenking van de bibliotheek van het Institut Néerlandais heeft DNSP ongeveer 650 kinderboeken, een prachtige collectie! Leerlingen kunnen deze boeken lenen en thuis lezen.

Lesmethodes
In onze schoolgids staan de gebruikte lesmethodes toegelicht.

Groep 1/2           : Ik & Ko

Groep 3               : Veilig leren lezen, Zo leer je kinderen lezen en spellen

Groep 4 t/tm 8  : Staal + Nieuwsbegrip

VO:                      : Nieuw Nederlands

Toetsen
Via observaties en toetsen (Cito, etcetera) worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. De gegevens komen in een LeerlingVolgSysteem (LVS). In het LVS wordt ook verslag gedaan van de leerlingen- en oudergesprekken. Elke leerling krijgt twee keer per jaar een rapport. Hieraan gekoppeld zijn de 10-minuten gesprekken met ouders.

Groepen, dag- en lestijden
DNSP geeft nu (nog) alleen les op de woensdag

woensdagochtend
9:00 tot 12:00 uur
woensdagmiddag
14:00 tot 17:00 uur
groep 1 / 2 groep 1 / 2
groep 3 / 4 groep 3 / 4
groep 5 / 6 groep 5 / 6      7 / 8    VO


Bij het aannamebeleid houden we naast het niveau van de leerling ook rekening met de leeftijd, de groepssamenstelling en de maximale groepsgrootte (max. 12 per groep). We proberen zo weinig mogelijk niveaus te combineren in een groep. 

Ook hebben we een peutergroep voor 3-jarigen op de woensdagochtend en -middag. Kinderen die  drie zijn – en zindelijk – zijn welkom. Ze worden begeleid door een peuterjuf en een assistent. Tijdens de activiteiten (voorlezen, zingen, (taal-)spelletjes.) staat de taalstimulering voorop: spelenderwijs spreken, luisteren en de woordenschat uitbreidenU kunt uw kind inschrijven via ons inschrijfformulier.

* Statuten DNSP (PDF bestand)
Schoolgids 

DNSP_banner_onzeschool2