Menu

Kwaliteit

We proberen de kwaliteit van onze school te verbeteren door deze te evalueren, het goede te behouden, te kijken wat er beter kan en die verbeteringen vast te houden. De nadruk ligt daarbij op het leerproces van de kinderen en op het onderwijs dat wij geven. We maken onder meer gebruik van het leerlingvolgsysteem. Op basis van de resultaten van de leerlingen kijken we of de kwaliteit van het totale onderwijsaanbod op peil blijft.

NOB
Stichting NOB ondersteunt en adviseert het Nederlands Onderwijs in het Buitenland. NOB staat De Nederlandse School Parijs met raad en daad bij in deze fase van onze nieuwe school. Na sluiting van de taalafdeling van het voormalig Institut Neérlandais, eind vorig jaar, moeten we ons namelijk opnieuw aansluiten bij de NOB. We zitten op dit moment middenin dit proces. We maken gebruik van hun kennis  bij het opzetten van leer- en beleidsplannen en bij het begeleiden van onze leerlingen. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Met de ondersteuning van de NOB zijn er wereldwijd maar liefst 200 Nederlandse scholen opgericht, met meer dan 11.000 kinderen. Nog eens 2500 leerlingen volgen Nederlands onderwijs op afstand (thuis via de computer) of via een Europese school.

Meer informatie?
Stichting NOB
Parkweg 20A
2271 AJ Voorburg
Telefoonnummer: +31 70 3866646
Website: www.stichtingnob.nl  

Onderwijsinspectie
Net als elke school in Nederland staan wij – na inschrijving bij de NOB – onder toezicht van de Onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Een keer per 4 jaar komt zij controleren of de school aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoet. Tijdens dit bezoek gaat de inspectie na of de school goed onderwijs geeft en of de resultaten van de leerlingen voldoende zijn. De inspectie doet dit door de school te beoordelen op een aantal kwaliteitseisen: pedagogisch /didactisch handelen, aanbod van de leerstof, onderwijstijd, kwaliteitszorg, sfeer en resultaten.
Van haar bevindingen stelt de Onderwijsinspectie een rapport samen, waarin een oordeel wordt gegeven en eventueel verbeteringen worden aangedragen.