Menu

Geschiedenis

De Nederlandse School Parijs (DNSP)  is een jonge school. De vereniging DNSP is 19 november 2013 opgericht. De school staat dus nog in de kinderschoenen, maar stoelt wel op 25 jaar ervaring van de taalafdeling van het voormalige Institut Néerlandais (IN). Toen de sluiting van de taalafdeling werd aangekondigd – vanwege bezuinigingen – heeft een groepje ouders de hoofden bij elkaar gestoken: het Nederlands onderwijs in de wereldstad Parijs moest behouden blijven!

De weg naar dit doel werd in eerste instantie geëffend door een aantal ‘bezorgde ouders’, dat het stokje na de zomer van 2013 heeft overgedragen aan vijf nieuwe ouders. Zij hebben op 19 november 2013 officieel de vereniging De Nederlandse School Parijs (DNSP) opgericht en vormen nu het bestuur van de school.

DNSP is een rechtspersoon onder Frans recht, une association Loi du 1er juillet 1901, een vereniging dus zonder winstoogmerk. De vereniging verzorgt onderwijs aan kinderen/jongeren tussen de 2-18 jaar en zal in de toekomst nieuwe creatieve onderwijsvormen ontwikkelen.

DNSP_testimonial“Ik leer Nederlands omdat mijn vader Nederlands is. Mijn ouders willen niet
dat ik de taal vergeet.” – Marie,12 jaar  DNSP_citaat_eind

DNSP_banner_onzeschool1