Menu

Beginnerslessen Nederlands voor jongeren

De Nederlandse School Parijs (DNSP)

Voor kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken, gaat DNSP een nieuw lesprogramma samenstellen. Op dit moment biedt DNSP deze lessen nog niet aan, maar het is de bedoeling daar bij voldoende animo binnenkort mee te beginnen. Heeft u wensen op dit gebied, of vragen, neem dan contact op met onze projectleider. We horen graag van u om zo uw behoeftes te bepalen!