Menu

Nieuws bestuur DNSP

DNSP-breed_2159

DNSP is fris van start gegaan in januari 2014. Het Nederlands onderwijs aan kinderen en jongeren in Parijs is in een nieuw jasje gestoken, na sluiting van het IN. Continuïteit van het reguliere lesprogramma is belangrijk, maar daarnaast wil het bestuur van DNSP ook nadrukkelijk investeren in de toekomst.

Zo willen we de school uitbreiden met een peuterspeelzaal, buitenschoolse activiteiten gaan organiseren en de serie Zondagskinderen opzetten. Om een goed beeld te krijgen van de wensen van de Nederlanders en Vlamingen in Parijs hebben we een enquête (binnenkort toegankelijk op deze site) samengesteld. We nodigen u van harte uit deze enquête in te vullen. Met de resultaten zullen wij proberen het Nederlands onderwijs in Parijs verder vorm te geven. Wij willen investeren in de toekomst van onze kinderen want zij zijn de Nederlandse/Vlaamse maatschappij van morgen!


DNSP_testimonial“Het is belangrijk om contact te kunnen maken met andere mensen. Het is ook belangrijk om
later werk te kunnen vinden” – Jeanne, 13 jaar  DNSP_citaat_eind

DNSP_banner_media