Menu

Tarieven

De lesgelden en de contributie voor de vereniging DNSP in het schooljaar 2017 – 2018 zijn als volgt:

EARLY BIRD tarief – inschrijfformulier moet voor woensdag 1 juni 2017 binnen zijn, deadline is STRICT

  • Ouderbijdrage 1e kind: 970€  (9,50€ per lesuur)
  • Ouderbijdrage 2e en volgende kind (-eren): 950€  (9,30€ per lesuur)
  • Contributiekosten per leerling:     25€

REGULIER tarief – na 1 juni 2016 

  • Ouderbijdrage 1e kind: 1070€ (10,50€ per lesuur)
  • Ouderbijdrage 2e en volgende kind(-eren): 1050€ (10,30€ per lesuur)
  • Contributiekosten per leerling:       25€

Bij betaling na 30 september 2017 worden 30€ administratiekosten verrekend.

CORPORATE tarief – bij vergoeding door werkgever van de lesgelden, graag informeren naar de tarieven bij de penningmeester. DNSP zal op verzoek uiteraard een declaratie of factuur kunnen opstellen voor de betreffende instantie.

Betalingsmogelijkheden

U kunt op twee manieren betalen, ofwel via een overboeking of met cheque(s).

1. Via overboeking op bankrekening :

CIC Paris

IBAN : FR7630066101710002024550131

BIC : CMCIFRPP

o.v.v. naam leerling(-en)

2. Via cheque(s) t.n.v. De Nederlandse School Parijs.

U kunt in maximaal in 3 termijnen betalen (3 cheques): deze zullen worden geïnd eind september 2017, eind december 2017 en eind maart 2018. Alle 3 cheques dienen bij de start van het schooljaar te worden ingeleverd. U kunt deze cheques afgeven aan de schoolleider of aan iemand van het bestuur (voorzitter/penningmeester) of per post sturen naar het volgende adres:

Judith Uyterlinde (penningmeester)

9 rue Guy de la Brosse

75005 Paris

penningmeester.dnsp@gmail.com

Betaling in één keer heeft uiteraard onze voorkeur.