Menu

Inschrijfformulier peuters

Kinderen kunnen al vanaf 1 jaar voorlopig worden ingeschreven; ze gaan naar de peuterspeelzaal als ze 2 jaar zijn. Zodra peuters 4 worden, komen ze niet meer in aanmerking voor de peuterspeelzaal. U kunt ze dan inschrijven voor het reguliere onderwijs van DNSP.

GEGEVENS KIND
Voornaam
Achternaam
Straat
Postcode
Stad
Geslacht
Geboortedatum
Nationaliteit(en)
Email adres ouder 1*
Email adres ouder 2
   
GEGEVENS OUDER(S)
   
Vader
Voornaam en achternaam
Nationaliteit(en)
Adres (indien anders dan kind)
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
Werkgever/beroep (facultatief)
   
Moeder
Voornaam en achternaam
Nationaliteit(en)
Adres (indien anders)
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
Werkgever/beroep (facultatief)
   
Ik wil mijn kind voorlopig opgeven voor de peuterspeelzaal vanaf
   
Ik wil mijn kind voorlopig opgeven voor
fulltime (5 ochtenden en 5 middagen)parttime (5 ochtenden)parttime (5 middagen)een aantal ochtenden en/of middagen in de week, nl. (zie volgende vraag)
 
Alleen invullen als u kiest voor een aantal ochtenden en/of middagen.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
   
OVERIG
 
Woonsituatie in Parijs permanenttijdelijk
   
Verwachtingen ouders t.a.v. peuterspeelzaal DNSP
   
Ondersteunt de werkgever financieel de opvang? Ja, 100%NeeJa, gedeeltelijk, namelijk %
   
**
Dit is een voorlopig inschrijfformulier voor de peuterzaal (in oprichting) van de Nederlandse School Parijs. Ik realiseer me dat het haalbaarheidsonderzoek nog gaande is en het dus nog niet zeker is of de peuterspeelzaal na de zomer van 2014 van start zal gaan.
Ik realiseer me dat nog onduidelijk is of de peuterspeelzaal fulltime en/of parttime zal gaan functioneren. Gegevens die ik invul zijn daarom wensen mijnerzijds.
Als de peuterzaal doorgaat, krijg ik een definitief inschrijfformulier toegestuurd.
   
Overige informatie die u met DNSP wilt delen
Datum
Naam aanvrager
 
* velden zijn verplicht

Wilt u svp ook onze enquête over de peuterspeelzaal invullen?
Deze enquête is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Bij voorbaat dank.