Menu

Inschrijfformulier DNSP – De Nederlandse School Parijs

GEGEVENS LEERLING
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Geboortedatum
Nationaliteit(en)
Email adres ouder 1*
Email adres ouder 2
   
GEGEVENS OUDERS
Vader
Voornaam en achternaam
Nationaliteit(en)
Adres (indien anders)
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
Werkgever / beroep (facultatief)
   
Moeder
Voornaam en achternaam
Nationaliteit(en)
Adres (indien anders)
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
Werkgever / beroep (facultatief)
   
Voertaal vader
Voertaal moeder
Voertaal leerling
Hoeveel wordt thuis Nederlands gesproken?
Gegevens Franse/internationale schoolOVERIG

Woonsituatie in Parijs permanenttijdelijk

Verwachting ouders t.a.v. DNSP

Ondersteunt de werkgever financieel de lessen? Ja, 100%NeeJa, gedeeltelijk, namelijk %

Geeft u toestemming om foto's van uw kind te publiceren in schoolkrant/op website? JaNee

Overige informatie die u met DNSP wilt delen

* velden zijn verplicht