Menu

Aannamebeleid

DNSP-2156NTC-onderwijs
Voor het reguliere NTC-onderwijs – in lijn met de eisen van de onderwijsinspectie –  is een basisniveau van het Nederlands noodzakelijk. Na ontvangst van het inschrijfformulier, nodigen we nieuwe leerlingen en hun ouders graag eerst uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze intake wordt bekeken wat het niveau Nederlands is en of dit past bij de bijbehorende groep. Verder bespreken we de wederzijdse verwachtingen: de NTC-lessen staan niet op zichzelf, ze zijn een extra ondersteuning in het taalverwervingsproces. We verwachten dat de ouders deze visie onderschrijven. In de praktijk betekent dit dat leerlingen in principe elke week naar school komen, huiswerk maken, en thuis (regelmatig) met (een van) de ouders Nederlands spreken/lezen. Bij twijfel of een kind het Nederlands voldoende beheerst, kunnen we hem of haar onder voorbehoud aannemen; na een paar maanden volgt een evaluatie en bekijken we of het kind op z’n plek zit.

Kinderen die geen/nauwelijks Nederlands spreken
Ook met kinderen die geen of nauwelijks Nederlands spreken komen we graag in contact! Zie voor mee info: beginnerslessen Nederlands voor jongeren.

Peuters
Het inschrijfformulier voor de fulltime-peuterspeelzaal is een voorlopig inschrijfformulier.  We komen graag in contact met ouders die in principe geïnteresseerd zijn in dit peuterinitiatief – om zo animo en behoeftes te peilen. Inmiddels is DNSP wel een peutergroep gestart op de woensdagochtend (9:00-12:00 uur) en op de middag (14:00 – 17:00 uur).

Zie voor meer info ook Peuterspeelzaal.


DNSP_testimonial
“Mijn moeder wil dat ik naar Nederlandse les ga. Ik gebruik vaak Nederlands als ik thuis ben.
Ik vind Nederlands leuk. Maar ik vind Engels nog leuker. Ik spreek al Nederlands, Engels en Frans.
Ik wil later in Amerika wonen. Het is heel zonnig daar.” – Jonah, 8 jaar  DNSP_citaat_eind

De Nederlandse School Parijs (DNSP)